اعضای  هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در صورتیکه قصد سفر خارجی دارند بایستی نسبت به تکمیل فرم اعلام سفر و گزارش سفر و تحويل آنها به اداره حراست اقدام نمایند.

  •  فرم اعلام سفر  
  • فرم گزارش سفر 

تذكر: كليه متقاضيان (اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشجويان)، بايستي ظرف مدت يك هفته  با حضور در اداره حراست نسبت به تكميل فرم گزارش سفر اقدام نمايند.

اخبار (بایگانی)


اطلاعیه ها (بایگانی)