طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر فاضل شریفی به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر فاضل شریفی را به سمت" سرپرست گروه آموزشي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات " منصوب کرد
 چهارشنبه ٦ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب مهندس عباس طهمورسی به سمت سرپرست مديريت امور اداري و پشتيباني دانشگاه منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی مهندس عباس طهمورسی را به سمت" سرپرست مديريت امور اداري و پشتيباني دانشگاه " منصوب کرد
 چهارشنبه ٦ اسفند ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر محمدجواد فقيهي به سمت " سرپرست گروه آموزشي فوتونيك "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر محمدجواد فقيهي را به سمت" سرپرست گروه آموزشی فوتونیک " منصوب کرد
 پنج شنبه ٢٥ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر مسعود ايرانمنش به سمت " سرپرست پژوهشكده انرژي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر مسعود ايرانمنش را به سمت" سرپرست پژوهشكده انرژي " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر مجيد زيدآبادي نژاد به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي هسته اي
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر مجيد زيدآبادي نژاد را به سمت" سرپرست گروه آموزشي مهندسي هسته اي " منصوب کرد
 سه شنبه ٩ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر احمد اسماعيلي ترشابي به سمت " سرپرست گروه آموزش هاي آزاد و مجازي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دکتر احمد اسماعيلي ترشابي را به سمت" سرپرست گروه آموزش هاي آزاد و مجازي " منصوب کرد
 يکشنبه ٧ دی ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر فريد صابري موحد به سمت " سرپرست گروه رياضي كاربردي "
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی دكتر فريد صابري موحد را به سمت" سرپرست گروه رياضي كاربردي " منصوب کرد
 يکشنبه ٣٠ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب خانم دكتر زهرا حسنی به سمت مشاور در امور بانوان و خانواده
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی خانم دكتر زهرا حسنی را به سمت" مشاور در امور بانوان و خانواده " منصوب کرد
 سه شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب مهندس سید علی مرتضوی به سمت مدير امور مالي پارك علم و فناوري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی مهندس سید علی مرتضوی را به سمت" مدير امور مالي پارك علم و فناوري" منصوب کرد
 سه شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب خانم دكتر مینا جمشیدی به سمت سرپرست دانشكده علوم و فناوري هاي نوين
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی خانم دكتر مینا جمشیدی را به سمت" سرپرست دانشكده علوم و فناوري هاي نوين " منصوب کرد
 چهارشنبه ١٩ آذر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>