شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکتر هژير كوركي به سمت " سرپرست گروه آموزشي مهندسي پليمر " منصوب شد
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر هژير كوركي را به سمت سرپرست گروه آموزشي مهندسي پليمر منصوب کرد
 شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب فرشید مهدی پور به سمت سرپرست امور مالي پارك علم و فناوري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته طی ابلاغی، فرشید مهدی پور را به سمت سرپرست امور مالي پارك علم و فناوري منصوب کرد
 شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ١متن کامل >>
 شنبه ٢١ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>