طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب حسین کاکوئی نژاد به سمت "سرپرست اداره امور عمومي"
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، حسین کاکوئی نژاد را به سمت "سرپرست اداره امور عمومي" منصوب کرد
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر حمید رضا ناجی به سمت عضو شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر حمید رضا ناجی را به سمت " عضو شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري " منصوب کرد
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دکتر مسعود ایرنمنش به سمت عضو شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دکتر مسعود ایرنمنش را به سمت " عضو شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري " منصوب کرد
 شنبه ١٧ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ١٥ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٢ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٧ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ١متن کامل >>
 سه شنبه ٦ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٦ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٥ آبان ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه صورت پذیرفت؛
انتصاب دكتر علي نگارستاني به سمت "سرپرست معاونت آموزشي و پژوهشي"‌
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته طی ابلاغی، دكتر علي نگارستاني را به سمت "سرپرست معاونت آموزشي و پژوهشي" منصوب کرد
 چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>