عنوان آزمایشگاه: انرژی های تجدیدپذیر

تجهیزات:

1-     امولاتور توربین بادی

هزینه خدمات:                           روزانه 500.000 تومان

2-     پیل سوختی

3-     بورد الکترونیک قدرت

4-     دستگاه تست کیفیت توان 70 mavowatt

5-     دستگاه تست رله حفاظتی vebko

هزینه خدمات:            روزانه 700.000 تومان

6-     مولتی فانکشن kyoritsu

هزینه خدمات:            روزانه 200.000  تومان

7-     پاور آنالایزر hioki

هزینه خدمات:            روزانه 200.000 تومان

pv system analyzer

clamp power analyzer

هزینه خدمات:            روزانه 200.000  تومان

solar power meter

هزینه خدمات:            روزانه 200.000 تومان

نام کارشناس: محمدعلی پورافشار

شماره تماس: 03433776611

عنوان آزمایشگاه: سیستم های قدرت

تجهیزات:

1-     PLC S7-300

نام کارشناس: محمدعلی پورافشار

شماره تماس: 03433776611

 


اطلاعیه ها (بایگانی)