گروه مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید با به خدمت گرفتن اعضای هیات علمی جوان همواره سعی کرده است که بر روی زمینه‌های تحقیقاتی بروز و متناسب با نیاز‌های صنعت و جامعه تمرکز نماید. برخی از زمینه‌های تحقیقاتی که توسط اعضای هیات علمی این گروه دنبال می‌گردند عبارتند از: (کلیک نمایید.)

 


اطلاعیه ها (بایگانی)