امور زنان و خانواده:

دفتر امور بانوان به منظور توانمندسازی زنان، بهبود سلامت زنان و خانواده و همچنين ارتقا دانش و مهارت زنان در کلیه ابعاد فردی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و خانوادگی تشکیل گردیده است.

 

 اطلاعیه ها (بایگانی)