معاونت اداري مالي شامل مديريت امور اداري، مديريت امور مالي، مديريت امور عمومي و دفتر نظارت و امور قراردادها است و وظايف آن به شرح زير مي باشد:

  1. همکاری با رییس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
  2. شرکت در شوراها، کمیسیون­ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسایل مختلف اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چارچوب مقررات دانشگاه
  3. انجام امور استخدامی و تأمین نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط
  4. رسیدگی به هدف­های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش­های کار در واحدهای مختلف. 

 

     

 


 

 

 اطلاعیه ها (بایگانی)