Avatar
دکتر فریبا فتحی راد (استادیار )
دانشكده علوم و فناوري هاي نوين / گروه آموزشي نانو فناوري
 • رشته: علوم و فناوری نانو _ نانوشیمی
 • شماره اتاق:
 • تلفن : 09132900803
 • ایمیل: f_fathirad [AT] yahoo.com
 • رزومه: فارسی
 • وب سایت:
 

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است

انگلیسی

  اطلاعاتی درج نشده است

فارسی

  اطلاعاتی درج نشده است