با توجه به وجود صنایع و معادن مختلف در استان پهناور کرمان، تربیت و تقویت نیروی کارآزموده در زمینه مهندسي مکانيک و مهندسی مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانشکده مهندسی مکانیک و مواد در سال 1396 در راستای دستیابی به هدف فوق تاسیس شد. در حال حاضر این دانشکده دارای 9 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت، شامل دو نفر دانشیار و ۷ نفر استادیار، است. این دانشکده در زمینه‌های تخصصی طراحی کاربردی، ساخت و تولید، تبدیل انرژی  و مواد در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو تربیت می‌کند. 


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)