مدیر گروه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

پست الکترونیک

عکس مدیر گروه

داریوش افضلی گروه

دانشیار

جداسازي، نانوشيمي، الكتروشيمي، فيتوشيمي، محيط زيست

dariush.afzali@gmail.com

 

معرفی گروه

گروه مهندسی شیمی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی بر اساس نیازها و دغدغه های استان کرمان راه اندازی شد. از آنجا که پایه های اصلی اقتصاد استان کشاورزی و صنایع معدنی است لذا این گروه در زمینه های علوم و تکنولوژی پلیمر، مهندسی فرآورش پلیمرها، علوم و مهندسی جداسازی، علوم و مهندسی رنگ، نانوتکنولوژی و ... به منظور تربیت نیروی انسانی و حمایت علمی و مهندسی صنایع فعال در زمینه های رنگ و پوشش ، بالادست و پایین دست محصولات پتروشیمی ، سامانه های نوین آبیاری، شوریزدایی آبهای کشاورزی، تصفیه فاضلاب های خانگی و صنعتی، صنایع معدنی، صنایع لاستیک و ... موجود در استان فعالیت دارد.