مدیر گروه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه فعالیت

مرتبه علمی

پست الکترونیک

مینا جمشیدی

استادیار

آنالیز و جبرخطی

استادیار

m.jamshidi@kgut.ac.ir

 

معرفی گروه

امروزه ریاضی در علوم و صنعت از جمله در اقتصاد، مديريت، پزشکي و  مهندسی های مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همه بر کاربردهاي زیاد این علم واقف می باشند. گروه ریاضی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان در دو رشته ریاضی کاربردی و ریاضی محض در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته ریاضی کاربردی در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد.
اعضای هیئت علمی این گروه که شامل سه استادیار و یک استاد تمام می باشد، در زمینه های آنالیز تابعی، جبرخطی، آنالیز عددی، اتوماتای فازی و کاربرد ریاضی در نظریه یادگیری ماشین تحقیق می نمایند.

این گروه به طور فعال در برگزاری کارگاه های لاتک و متلب با انجمن ریاضی دانشجویان دانشگاه همکاری می نماید.