زمینه های تحقیقاتی گروه طراحی کاربردی

    دینامیک و کنترل :

       تحلیل تنش :

 • رباتيك
 • كنترل
 •  ارتعاشات
 • آناليز مودال
 • بيومکانيک
 • مکاترونیک
 • مکانیک محاسباتی
 • مکانیک برخورد
 • تحليل تنش
 • مکانيک محاسباتي
 • شبيه سازي المان گسسته
 • شکل دهي فلزات
 • تحليل تجربي تنش
 • مکانيک شکست و خستگی
 • خزش
 • نانومکانيک
 • کامپوزيت‌ و مواد هدفمند تابعي (FGM)
 • ورق و پوسته
 • پايش وضعيت سيستم­هاي مکانيکي
 • مکانیک برخورد
 • سایش
 • بيومکانيک


     برنامه و دروس این گرایش از لینک زیر قابل دانلود است: (دانلود)