جهت مشاهده کلیک نمایید

روابط عمومی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

صفحه اصلي > فرم ها و مستندات > فرم های دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
فرم های دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
 

فرم های دفتر نظارت و ارزیابی:  

  • آمار و اطلاعات دفتر نظارت و ارزیابی(دانلود)
  • فرم اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی(دانلود)
  • فرم ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئون آموزشی (دانلود)
  • فرم ارزیابی رعایت ضوابط و مقررات پژوهشي (دانلود)

 

اطلاعیه ها (بایگانی)