نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

تاريخ دفاع

عنوان پایان نامه

يزدي كاريزخاني نويد

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


اتصال فولاد زنگ نزن آستنيتي SS316L و فولاد كربني CK45 به روش جوشكاري اصطكاكي دوراني و بررسي رفتار خوردگي ناحيه اتصال در محيط شبيه سازي شده آب دريا (محلول NaCl 3.5% )

رنجبري كي مسعود

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1392.06.31

ارزيابي اثر اكسيژن اتمي روي پوشش هاي كنترل حرارتي سيليكوني سياه در محيط شبيه سازي شده فضا

زماني بابگهري فاطمه

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1395.06.14

بررسي اثر پوشش نانو كامپوزيت پلي پيرول گرافن اكسيد روي بر رفتار خوردگي فولاد AISI 304‎. در محيط هيدروكلريك اسيد 0.5 مولار

كاظمي ممبني سجاد

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


بررسي اثرات بازدارندگي خوردگي مايعات يوني پايه آمين روي فولادهاي كربني

رييسي گوجاني پيام

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1393.11.08

بررسي تاثير اصلاح دانه ها و رسوبات بر روي خوردگي تنشي آلياژ آلومنيوم 2024 تهيه شده از فرآيندهاي ترمومكانيكي SIMA,TMA

غلامي راد فاطمه

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1396.10.19

بررسي تاثير افزودن عناصر بيسموت و قلع به آلياژهاي آلومينيوم- مس روي رفتار خوردگي آن در محيط هاي دريايي

هماييان امين

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


بررسي تاثير برهمكنش خزش و خوردگي داغ بر آلياژ اينكونل

مقدم زاده مريم

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1394.06.18

بررسي تاثير ريزساختار زير لايه برنج برروي مقاومت به خوردگي پوشش لايه اي نيكل - كروم

عقاب نشين مجيد

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1394.10.16

بررسي تاثير ساختار فوق ريزدانه بر رفتار خوردگي آلياژ 5083 توليد شده به روش ARB

بردبار سجاد

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1391.05.10

بررسي تاثير عمليات حرارتي بر رفتار مكانيكي و خوردگي فولاد جوشكاري شده APIX70 در محيط شبيه سازي شده خاك

حسيني سيده زهرا

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


بررسي خواص مكانيكي و خوردگي كامپوزيت آلومينيم و تركيبات بين فلزي به روش نورد تجمعي

خليلي عليرضا

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1391.06.25

بررسي خوردگي قسمتهاي سوخت رساني (و قسمتهاي در تماس با سوخت) موتورهاي احتراق داخلي در محيط هاي حاوي اتانول

سبزوار احسان

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1395.06.13

بررسي رفتار خوردگي اتمسفري فولاد ASTM A 193 G B7 در محيط برون ساحلي و درحضور كلريد سديم (مطالعه موردي سواحل خليج فارس )

كرامتي هانيه

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1396.10.19

بررسي رفتار خوردگي آلياژ Al-Mg-Si در حضور عناصر كروم و زير كونيوم

اعرابي حسين

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


بررسي رفتار خوردگي آندهاي فدا شونده پايه آلومينيومي توليد شده توسط فرآيند انجماد مذاب اصلاح شده

نجفي محمد

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1393.06.30

بررسي رفتار خوردگي تنشي آلياژ آلومينيوم 5083 با ساختار اصلاح شده توسط فعال¬سازي مذاب در اثر اعمال كرنش (SIMA)

پدرام پويا

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1393.11.07

بررسي رفتار خوردگي فولاد ايكس 65 به روشهاي نويز و امپدانس الكتروشيميايي

طالبيان ميلاد

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1391.06.08

بررسي رفتار خوردگي و خواص مكانيكي كامپوزيت چند لايه AL/Fe توليد شده به روش نورد تجمعي

مظفري رامين

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


بررسي رفتار خورگي تنشي آلياژ 7075 در وضعيت هاي مختلف توليد

عبدالهي برايي سيدبهنام

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


پايان نامه سيد بهنام عبدالهي

خواجه پورگلوسالار حسين

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


تاثير پارامترهاي عمليات ترمومكانيكال فولاد ضد زنگ آتشي316l روي رفتار خوردگي آن

صرفه جو محمدعلي

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1396.06.08

تاثير پوشش نانوكامپوزيتي پلي پيرول كادميم اكسيد/نانولوله كربني بر رفتار خوردگي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304 در محيط حاوي اسيد كلريدريك

مالكي نژاد پژمان

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1394.10.16

تاثير تخريب موضعي پوشش بر مقاومت به SCC در فولادAPL 5L Grade B

نجفي محسن

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1393.11.08

تاثير سرعت انجماد بر رفتار خوردگي و سايشي چدن هاي داكتيل آستمپر كاربيدي

طهماسبي بلداجي يوسف

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1394.06.18

تاثير فرايند پيرسازي كنترل شده بر مقاومت به خوردگي ssc آلياژ آلومينيوم 7075

دزفولي مصطفي

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1393.11.09

توليد پوشش نانوكامپوزيتي روي-نيكل/آلومينا به روش آبكاري با جزيان پالسي و بررسي خواص آن

فتاحي اميردهي محمد

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


تهيه پوشش نانوكامپوزيتي پلي آنيلين/ سيليكا بر روي فولاد زنگ نزن 316 و مطالعه خواص ضد خوردگي آن در اسيد سولفوريك

اذربو مهدي

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1395.06.13

خوردگي شياري معكوس مس

انصاري زهرا

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1391.06.14

سنتز و بررسي پوشش نانو اكسيدهاي فلزي مخلوط AL/Mg/Ti به روش سل ژل روي زير لايه آلومينيم

محمودي محمد

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1393.06.30

مطالعه تاثير دانه هاي گلبولي بر مقاومت به sccآلياژ آلومينيوم 7075

راه گرد ولي اله

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1394.10.30

مطالعه رفتار خوردگي الكتروشيميايي مس در محيط حاوي يون كلرايد و امكان سنجي استفاده از پوشش كامپوزيتي نيكل-آلومينا براي مقابله با آن

قطبي راوندي حميده

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


مطالعه رفتار خوردگي فولادهاي رنگ نزن فوق ريز دانه / نانو توليد شده توسط فرايند ترمومكانيكي پيشرفته

صادقي راد حميدرضا

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1394.10.14

مطالعه و بررسي خوردگي دما بالاي قطعات دهانه كنورتور هاي مجتمع مس سرچشمه و بهبود عمر قطعه

معيني فر حسين

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد

1394.04.30

مطالعه و بررسي مكانيزم هاي موثر برلايه لايه شدگي و جدايش پوشش هاي سه لايه پلي اتيلن حرارتي ( جوش نفوذي

خراساني اسمعيلي نسيم

مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت از مواد

كارشناسي ارشد


مطالعه و ساخت پوشش هاي خود ترميم سل ژل به وسيله كپسول هاي برپايه نانو تيوپ هاي هالوسايت و كربني حاوي ممانعت كننده با غلاف سورفكتانت براي جلوگيري ازخوردگي آلياژ الومنيوم 2024


اطلاعیه ها (بایگانی)