دکتر هادي ابراهيمي فر

مهندسی مواد
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مواد

دکتر عليرضا احمدي

مکانیک
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید

دکتر مسعود احمدي افزادی

بیوتکنولوژی گیاهی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر محمد حسین استوارزاده راوری

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر ملک حسین اسدی

ژنتیک مولکولی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر احمد اسماعیلی ترشابی

مهندسی هسته ای
استادیار
گروه آموزشی مهندسی هسته ای

دکتر علي اسماعيلي

مهندسی عمران - نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- نقشه برداری

دکتر داريوش افضلي

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی نانوفناوری

دکتر حسين اميري

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشی پيل سوختي و هيدروژن

دکتر صديقه انوري

علوم و مهندسی آب
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر مسعود ایرانمنش

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشی انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

دکتر امين باقي زاده

ژنتیک بیومتری
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

دکتر مسعود برهمن

الکترونیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر مهدی تاج الدینی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر وحید توفیق

عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-خاک

دکتر حجت تويسركاني

شیمی پلیمر
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی پلیمر

دکتر سيد روح الله ثمره هاشمی

مهندسی برق
استادیار
گروه پژوهشی فيبر نوري

دکتر مينا جمشيدي

ریاضی
استادیار
گروه آموزشی ریاضی

دکتر عماد جمعه زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید

دکتر ابراهيم جهانشاهي جواران

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشی انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

دکتر آزاده حبيبي

بیماری شناسی گیاهی
استادیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر اسدالله حسن خانی

شیمی
دانشیار
گروه پژوهشی موادنو

دکتر رضا حسن زاده

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر محمدجواد حسنی

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر زهرا حسني

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر زهرا حسني

شیمی
دانشیار
گروه پژوهشی موادنو

دکتر مهديه حسينجاني زاده

سنجش از دور زمین شناختی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر آزيتا خسروان

شیمی فیزیک
استادیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر فرزاد دادی پور

ریاضی
استادیار
گروه آموزشی ریاضی

دکتر رضا دهقاني

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید

دکتر عصمت راشدي

برق مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

فرهاد راهداری

مهندسی کامپیوتر
مربی
گروه پژوهشی كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر محمود رحمتی

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر امیرحسین رحیمی نژاد رنجبر

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر مهدي رحيمي

اصلاح نباتات
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر مسعود رضائي زاده

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید

دکتر محمدرضا رضایی

فیزیک هسته ای
استادیار
گروه آموزشی مهندسی هسته ای

دکتر الهام رضوان نژاد

ژنتیک و اصلاح دام
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر سيدعلي رضوي پاریزی

مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر محمدمهدی زاهدی

ریاضی
استاد
گروه آموزشی ریاضی

دکتر حامد زین‌الدینی میمند

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

دکتر روح الامين زینلی

مهندسی برق قدرت
استادیار
گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

حسن سالاري

زیست شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر محمدرضا سپهوند

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر فضل اله سلطانی

مهندسی عمران - خاک
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-زلزله و ژئوتکنیک

دکتر احسان سليمانی نسب

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر عباس سیوندی

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-زلزله و ژئوتکنیک

دکتر شهريار شاكري

زیست شناسی سلولی و مولکولی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر مجید شاه پسندزاده

زمین شناسی
دانشیار
گروه آموزشی علوم زمین

دکتر فهيمه شجاعی

شیمی
استادیار
گروه پژوهشی نيمه هادي ها

دکتر فاضل شریفی

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر محسن شيخ حسینی

مهندسی برق
استادیار
گروه پژوهشی كامپيوتر و فناوري اطلاعات

دکتر فريد صابري موحد

آنالیزعددی
استادیار
گروه آموزشی ریاضی

دکتر محمد صادق

فیزیک
استادیار
گروه پژوهشی ليزر

دکتر صابر صادقی

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی تبدیل و سیستم های انرژی

دکتر محبوب صفاری

مهندسی علوم خاک
استادیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر حسن صفري

فیزیک
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر حامد عامري

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر مرتضي عبدل زاده

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی تبدیل و سیستم های انرژی

دکتر مريم عبدلي نسب

بیوتکنولوژی کشاورزی
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کشاورزی – بیو تکنولوژی

دکتر عليرضا عسكرزاده

مهندسی برق
دانشیار
گروه پژوهشی بهينه سازي و مديريت انرژي

دکتر ناهيد عسكري

زیست شناسی سلولی و مولکولی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر حكيمه علومي

زیست شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر محمدصادق غضنفري مقدم

مهندسی آب
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- آب

دکتر فریبا فتحی راد

علوم و فناوری نانو
استادیار
گروه آموزشی نانوفناوری

دکتر روح الله فدائی نژاد

برق
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

دکتر علی فرحبخش

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر محمد مهدی فقیه

مهندسی کامپیوتر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر محمّدجواد فقيهی

فیزیک
استادیار
گروه آموزشی فوتونیک

دکتر مریم فیاضی

مهندسی فناوری نانو
استادیار
گروه پژوهشی محيط زيست

دکتر امیر احسان فیلی منفرد

مهندسی شیمی
استادیار
گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر مجتبي قاسمي

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-زلزله و ژئوتکنیک

دکتر فرشته قاضي زاده

فناوری اطلاعات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر سعیده کشاورز

تکتونیک
استادیار
گروه آموزشی علوم زمین

دکتر محمدرضا كارآموز راوری

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی طراحی کاربردی و ساخت و تولید

دکتر شهروز كاظمي

حشره شناسی کشاورزی
دانشیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر مهدي كماندار

مهندسی مخابرات
استادیار
گروه آموزشی مهندسی مخابرات و الکترونیک

دکتر ميثم كوركي

لرزه‌شناسی
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر هژير كوركي

مهندسی پلیمر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی پلیمر

دکتر فرشيد كي نیا

برق
استادیار
گروه پژوهشی بهينه سازي و مديريت انرژي

دکتر عليرضا گودرزي

لرزه شناسی
استادیار
گروه آموزشی علوم زمین

دکتر خسرو لاري

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه آموزشی مهندسی تبدیل و سیستم های انرژی

دکتر محمدرضا لشكري

حشره شناسی کشاورزی
استادیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر مجيد لطفعليان

فرآوری مواد معدنی
استادیار
گروه پژوهشی فلزات

دکتر صفا لطفي

بیوشیمی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر محمد ماهاني

شیمی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر ابراهیم محمدی

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر سيدمحمدحجت محمدي

مهندسی مکانیک
استادیار
گروه پژوهشی انرژيهاي تجديد پذير و تبديل انرژي

دکتر عليرضا محموديان

مهندسی مواد
استادیار
گروه پژوهشی فلزات

دکتر سیدحسام مدنی

عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- آب

دکتر سينا مديري

مهندسی پلیمر
استادیار
گروه آموزشی مهندسی پلیمر

دکتر حجت اله مرادی شهربابکی

مهندسی برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

دکتر مجتبي مرتضوي

بیوشیمی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر الهه مصدق

شیمی آلی
دانشیار
گروه آموزشی شیمی

دکتر حسن مطلبي

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
استادیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر حسين مظفري

زیست شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

محمد مقتدر

مهندسی کشاورزی
مربی
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر سيدمظفر منصوری

حشره شناسی کشاورزی
استادیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر عبدالرضا ايرج منصوری

شیمی
استادیار
گروه پژوهشی موادنو

دکتر محسن مهرپرور

اکولوژی
استادیار
گروه پژوهشی تنوع زيستي

دکتر سعيد ميرزايي

بیوتکنولوژی
استادیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر حميدرضا ناجي

مهندسی کامپیوتر
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر فرزين ناصري

علوم و مهندسی جنگل
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر محمد نجف زاده

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- آب

دکتر افسانه نصرآبادي

ژئوفیزیک
استادیار
گروه آموزشی ژئو فیزیک

دکتر علي نگارستاني

مهندسی هسته ای
دانشیار
گروه آموزشی مهندسی هسته ای

دکتر احسان نوروزی نژاد

مهندسی عمران
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران-زلزله و ژئوتکنیک

دکتر سعید نیازمردی

نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشی مهندسی عمران- نقشه برداری

دکتر سعید هاشمی نژاد

برق
استادیار
گروه آموزشی مهندسی قدرت و کنترل

دکتر مهدي هنرمند

زمین شناسی
استادیار
گروه پژوهشی اكولوژي

دکتر محمد مهدی یعقوبی

زیست شناسی -ژنتیک مولکولی
دانشیار
گروه پژوهشی بيوتكنولوژي

دکتر مهدی یوسفیان

شیمی
استادیار
گروه آموزشی نانوفناوری

اطلاعیه ها (بایگانی)